Unia Europejska European Union

Adres:

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 14

Kontakt:

17 852 72 63     608 030 060

Otwarte:

08.00 - 19.00; 08.00 - 18.00

Znajdź nas:

New English School - Szkoła Języków Obcych Rzeszów
x1 3 2

Hiszpański

Nauka metodą bezpośrednią pomaga przełamać bariery komunikacyjne. Już po 2 latach nauki można opanować język w stopniu umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się.

Metoda kładzie bezpośredni nacisk na praktyczne użycie języka mówionego, nie pomijając ani kwestii gramatycznych ani pisania. Reguły gramatyczne wprowadzane są ustnie, a ich stosowanie jest wielokrotnie ćwiczone. Pisownia jest również ćwiczona przez dyktanda.

Zasadniczym elementem lekcji jest ciąg pytań zadawanych uczniom przez nauczyciela, na które należy odpowiadać pełnym zdaniem. Nauczyciel w razie potrzeby pomaga przy odpowiedzi, podrzucając kolejne słówka. Cały materiał jest regularnie powtarzany, co zapewnia skuteczne zapamiętywanie.

Nasza metoda przygotowuje do egzaminów DELE.